Om het verloop van de cursussen zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben wij enkele regels opgesteld:

 1. Tijdig aanwezig zijn vóór de cursus aanvang.
 2. Bij verlet dient men zich tijdig af te melden bij de instructeur.
 3. Honden zijn welkom in de kantine, mits zij zijn aangelijnd.
 4. Elke cursist is zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn/haar eigen hond.
 5. Hondenontlasting dient natuurlijk door de geleider zelf opgeruimd te worden.
 6. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen cursussen met honden volgen, van 12 – 14 jaar onder begeleiding
 7. Roken tijdens de lessen is natuurlijk verboden.
 8. In de nabijheid van geparkeerde auto’s worden honden niet vastgelegd.
 9. Honden die aan de cursussen deelnemen behoren volledig ingeënt te zijn (pups idem). Voorafgaande aan de eerste les van de cursus is het tonen van het inentingsboekje verplicht.
 10. Ons oefenterrein is geen uitlaatplaats en/of speelterrein voor uw hond. Pups mogen niet vrij spelen op het daarvoor speciaal omheinde terrein. Dit gebeurt alleen onder toezicht van een instructeur.
 11. Pups mogen vanaf de leeftijd van 8 weken deelnemen aan de puppycursus. Voor eventuele door de pup opgelopen ziektes kan de Hondenschool niet aansprakelijk gesteld worden.
 12. Cursisten dienen de Familiale – W.A. – verzekering in te zien of hun hond in de polis is opgenomen.
 13. Loopse teefjes worden gedurende hun hele loopsheid niet op het terrein toegelaten. De geleider is natuurlijk welkom om de les bij te wonen.
 14. Prikbanden worden nooit toegestaan, ook niet als deze omgekeerd gedragen worden.
 15. Om de verspreiding van ziektekiemen zo gering mogelijk te houden, adviseren wij onze cursisten hun eigen hond uit zelf meegebrachte drinkbak te voorzien.
 16. Het slaan, schoppen en/of mishandelen van uw hond is uit den boze!!!
 17. Voor de veiligheid van hond en geleider is het niet toegestaan, tussen de lessen door, gebruik te maken van de behendigheidstoestellen
 18. Inschrijven verplicht tot betalen. Het inschrijvingsgeld wordt in geen enkel geval terugbetaald.
 19. Naleving van deze regels schept plezier voor iedereen!!

Privacyverklaring Hondenschool De Trouwe Vriend